मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
 
 
 

आत्मा व्यवस्थापन समिति

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.अरुण वाघमारे
प्रकल्प संचालक आत्मा
अध्यक्ष
7588153146

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. हिन्दुराव चव्हाण
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
सदस्य
---

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री डॉ. काळे
प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
---

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री बी.डी. गिते
प्रमुख प्रादेशिक संशोधन केंद्र
सदस्य
---

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.हेन्द्रे
जिल्हा व्यवस्थापक नाबार्ड बँक
सदस्य
9421705531

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.एस.एस.मेहता
प्रमुख जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
9168289595

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.डी.जे.बागडे
महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र
सदस्य
9423245015

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.एन.व्ही.पवार
जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज
सदस्य
7588608958

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री.अरुण वाघमारे
प्रकल्प उपसंचालक आत्मा
सदस्य सचिव
7588153146