मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
 
 
 
संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा विजय विश्वनाथराव चवाळे ०७२५२२३२२८९ 9423125167 chawalevijay@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ अरुण गणपतराव वाघमारे 07252232289 7588153146 agwaghmare@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ अनिसा इस्माईल महाबळे 07252232289 9922753653 anisa.mahable@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक गुलामनबी खालीक शेख 07252232289 9763958655 gulamnabi.shekh@rediffmail.com